Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
Apríl
2019
Monitoring svahových deformácií
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
2 624 777,41 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
12.
Apríl
2019
Obnova biodiverzity a ekosystémových služeb klimatickou změnou ohrožených lesů regionu Beskyd
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
0,00 € nenávratná MPRV SR
12.
Apríl
2019
ISHIL
Ardoo4u s. r. o.
50 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Apríl
2019
Nákup inovatívnej technológie na výrobu sektu „méthode traditionnelle“ – tradičnou metódou
TOKAJ MACIK WINERY s.r.o.
168 110,25 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Apríl
2019
Výstavba chodníkov a parkovísk
Obec Krušetnica
72 319,01 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Apríl
2019
Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany
Obec Lemešany
649 490,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
12.
Apríl
2019
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území mesta Humenné
Mesto Humenné
183 555,78 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
Apríl
2019
Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Rovné
Obec Rovné
75 037,81 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11.
Apríl
2019
Inovatívne technológie do výroby doplnkov výživy
BEST SORTIMENTS, s.r.o.
130 725,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Apríl
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnej technológie na výrobu oceľových súčiastok
KEREX s.r.o.
187 528,25 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Apríl
2019
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (hať v rkm 23,800)
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
255 559,27 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
11.
Apríl
2019
Nákup inovatívneho zariadenia na výrobu vejárovitých brúsnych kotúčov v spoločnosti Herman Slovakia Distribution s.r.o.
Herman Slovakia Distribution s.r.o.
959 750,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Apríl
2019
Stolárstvo OREX inovuje
Peter Michňák - OREX
70 822,33 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Apríl
2019
Kompostáreň v obci Bystré
obec Bystré
196 653,17 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
11.
Apríl
2019
Cyklocestou cez hranice dedičstva
Obec Staškov
608 570,38 € nenávratná MPRV SR
10.
Apríl
2019
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Plevník-Drienové
Obec Plevník-Drienové
592 347,13 € nenávratná MŽP SR
10.
Apríl
2019
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (stupeň v rkm 26,500)
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
88 647,62 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
10.
Apríl
2019
Kompostovanie v meste Poltár
Mesto Poltár
133 359,76 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
10.
Apríl
2019
Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO pre Regionálne združenie miest a obcí, Región Stredné Ponitrie
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ, REGIÓN STREDNÉ PONITRIE
176 605,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
10.
Apríl
2019
Predchádzanie vzniku BRO v obci Močenok
obec Močenok
159 281,37 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »