Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
Apríl
2019
Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni
Mestské lesy v Bratislave
1 697 181,46 € nenávratná MPRV SR
16.
Apríl
2019
Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš - stratégia CLLD: "SPIŠ - otvorená možnosť pre dedičstvo v budúcnosti"
Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš
60 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Apríl
2019
MASHNP - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
Miestna akčná skupina Hontiansko-Novohradské partnerstvo
60 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Apríl
2019
Cieľ projektu je uvedený v časti 5B ŽoNFP
Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
842 762,88 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Apríl
2019
Spoznávajme aktívne a spoločne prihraničné regióny
Mesto Gbely
570 182,64 € nenávratná MPRV SR
16.
Apríl
2019
Budovanie vedeckých kapacít v biomedicínskom výskume prostredníctvom vedeckej výmeny a spoločného rozvoja výskumných služieb
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
35 035,20 € nenávratná MPRV SR
16.
Apríl
2019
Cezhraničné TV magazíny pre chorvátsku menšinu v regióne
Effix s.r.o.
5 068,08 € nenávratná MPRV SR
16.
Apríl
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku – GLspol,s.r.o
GLspol, s.r.o.
143 801,66 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
Apríl
2019
Zlepšenie školských výsledkov žiakov z MRK prostredníctvom poskytovania mentoringu a tútoringu v okrese Bardejov
RUKA NÁDEJE
197 821,01 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
16.
Apríl
2019
Výskum fyzikálnych vlastností a kinetiky formovania vrstiev čierneho kremíka
Fyzikálny ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Apríl
2019
Zlepšenie školských výsledkov žiakov z MRK prostredníctvom poskytovania mentoringu a tútoringu
RUKA NÁDEJE
194 988,11 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
15.
Apríl
2019
Rozvoj výroby pružín
Kraspol s. r. o.
104 111,04 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Apríl
2019
Kompostovanie v mikroregióne Minčol
Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol
199 021,58 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
15.
Apríl
2019
Zníženie podielu BRKO v komunálnom odpade v obci Lendak
Obec Lendak
146 300,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
15.
Apríl
2019
Dom smútku s prístreškom – rekonštrukcia – stavebné úpravy
Obec Rakovo
88 943,18 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Apríl
2019
Rekonštrukcia krytu miestnej komunikácie
Obec Brieštie
54 657,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Apríl
2019
Modernizácia poľnohospodárskeho podniku Jastrabá agro
Jastrabá agro s.r.o.
1 399 050,85 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Apríl
2019
Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
1 389 649,00 € nenávratná Ministersvo vnútra Slovenskej republiky
15.
Apríl
2019
Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Horné Považie - III. etapa
Žilinský samosprávny kraj
2 616 700,29 € nenávratná MPRV SR
15.
Apríl
2019
Vývoj moderného technologického postupu prípravy kyseliny dimetylolbutánovej a jeho zavedenie do praxe
VUP, a.s.
654 811,98 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »