Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
10.
Apríl
2019
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - Združenie obcí Havran - Dolný Liptov
Združenie obcí Havran - Dolný Liptov
159 256,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
10.
Apríl
2019
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na území mesta Humenné
mesto Humenné
199 802,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
10.
Apríl
2019
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Rudava (stupeň v rkm 28,500)
Slovenský vodohospodársky podnik
131 202,70 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
10.
Apríl
2019
Nákup technologických zariadení na zvýšenie efektivity spracovania nebezpečných odpadov
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
1 256 332,50 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Apríl
2019
D1 Budimír - Bidovce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
203 568 766,02 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
10.
Apríl
2019
D1 Prešov, západ - Prešov, juh
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
327 432 328,02 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
10.
Apríl
2019
DUNAJBUS - predprojektová príprava
Pro-Danubia - Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji
87 590,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
10.
Apríl
2019
Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
166 500,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
10.
Apríl
2019
Chod MAS Pod hradom Čičva
Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
129 866,39 € nenávratná MPRV SR
10.
Apríl
2019
Financovanie prevádzkových nákladov MAS „Mikroregión Hurbanovo“
Mikroregión Hurbanovo
129 086,99 € nenávratná MPRV SR
10.
Apríl
2019
Rekonštrukcia Materskej školy – Malý Slavkov
Obec Malý Slavkov
302 579,20 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
10.
Apríl
2019
Komunitné centrum v obci Vítkovce
Obec Vítkovce
210 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
10.
Apríl
2019
Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno
Mesto Brezno
350 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
10.
Apríl
2019
Výskum a vývoj nových výrobkov na efektívny transfer a uskladňovanie tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov
APLIK, spol. s r.o.
884 601,65 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
Apríl
2019
Protipožiarna lesná cesta Červená hora - rekonštrukcia
LESOR s,r,o,
998 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2019
Novostavba 3x8 b.j. Santovka sta-vebný objekt: časť SO 08 chodní-ky, spevnené plochy a parkoviská
Obec Santovka
89 880,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2019
Investície do živočíšnej výroby
ROJA – Slovensko, s.r.o.
953 206,65 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2019
Dizajn - multimédiá - podnikanie
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivánska cesta 21, Bratislava
0,00 € nenávratná MPRV SR
10.
Apríl
2019
Komunitné centrum v meste Tlmače
Mesto Tlmače
233 557,48 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9.
Apríl
2019
Zberný dvor Klin
Obec Klin
240 569,25 € nenávratná MŽP SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »