Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
Apríl
2019
Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo11 Prešov-Muszyna-Mníšek nad Popradom
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí
114 880,40 € nenávratná MPRV SR
15.
Apríl
2019
Zberný dvor Čičava
Obec Čičava
207 735,86 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Apríl
2019
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Malé Raškovce
Obec Malé Raškovce
54 548,53 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Apríl
2019
Horský špecializovaný záchranný modul
Horská záchranná služba
2 645 610,58 € nenávratná Ministerstvo vútra SR
15.
Apríl
2019
Stroje pre špeciálnu rastlinnú výrobu
Michal Szalay
45 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Apríl
2019
Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v spoločnosti Schüle Slovakia, s.r.o.
Schüle Slovakia, s.r.o.
789 990,34 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Apríl
2019
Zberný dvor Šoporňa
Obec Šoporňa
274 130,83 € nenávratná MŽP SR
12.
Apríl
2019
"Zberný dvor" v obci Hrabušice
Obec Hrabušice
478 710,81 € nenávratná MŽP SR
12.
Apríl
2019
Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
3 529 146,36 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
12.
Apríl
2019
Monitoring svahových deformácií
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
2 624 777,41 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
12.
Apríl
2019
Obnova biodiverzity a ekosystémových služeb klimatickou změnou ohrožených lesů regionu Beskyd
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
0,00 € nenávratná MPRV SR
12.
Apríl
2019
ISHIL
Ardoo4u s. r. o.
50 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Apríl
2019
Nákup inovatívnej technológie na výrobu sektu „méthode traditionnelle“ – tradičnou metódou
TOKAJ MACIK WINERY s.r.o.
168 110,25 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Apríl
2019
Výstavba chodníkov a parkovísk
Obec Krušetnica
72 319,01 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Apríl
2019
Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany
Obec Lemešany
649 490,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
12.
Apríl
2019
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území mesta Humenné
Mesto Humenné
183 555,78 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
Apríl
2019
Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Rovné
Obec Rovné
75 037,81 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11.
Apríl
2019
Inovatívne technológie do výroby doplnkov výživy
BEST SORTIMENTS, s.r.o.
130 725,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Apríl
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnej technológie na výrobu oceľových súčiastok
KEREX s.r.o.
187 528,25 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Apríl
2019
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (hať v rkm 23,800)
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
255 559,27 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »