Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
Apríl
2019
Nákup inovatívneho zariadenia na výrobu vejárovitých brúsnych kotúčov v spoločnosti Herman Slovakia Distribution s.r.o.
Herman Slovakia Distribution s.r.o.
959 750,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Apríl
2019
Stolárstvo OREX inovuje
Peter Michňák - OREX
70 822,33 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Apríl
2019
Kompostáreň v obci Bystré
obec Bystré
196 653,17 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
11.
Apríl
2019
Cyklocestou cez hranice dedičstva
Obec Staškov
608 570,38 € nenávratná MPRV SR
10.
Apríl
2019
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Plevník-Drienové
Obec Plevník-Drienové
592 347,13 € nenávratná MŽP SR
10.
Apríl
2019
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (stupeň v rkm 26,500)
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
88 647,62 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
10.
Apríl
2019
Kompostovanie v meste Poltár
Mesto Poltár
133 359,76 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
10.
Apríl
2019
Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO pre Regionálne združenie miest a obcí, Región Stredné Ponitrie
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ, REGIÓN STREDNÉ PONITRIE
176 605,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
10.
Apríl
2019
Predchádzanie vzniku BRO v obci Močenok
obec Močenok
159 281,37 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
10.
Apríl
2019
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - Združenie obcí Havran - Dolný Liptov
Združenie obcí Havran - Dolný Liptov
159 256,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
10.
Apríl
2019
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na území mesta Humenné
mesto Humenné
199 802,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
10.
Apríl
2019
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Rudava (stupeň v rkm 28,500)
Slovenský vodohospodársky podnik
131 202,70 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
10.
Apríl
2019
Nákup technologických zariadení na zvýšenie efektivity spracovania nebezpečných odpadov
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
1 256 332,50 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Apríl
2019
D1 Budimír - Bidovce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
203 568 766,02 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
10.
Apríl
2019
D1 Prešov, západ - Prešov, juh
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
327 432 328,02 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
10.
Apríl
2019
DUNAJBUS - predprojektová príprava
Pro-Danubia - Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji
87 590,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
10.
Apríl
2019
Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
166 500,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
10.
Apríl
2019
Chod MAS Pod hradom Čičva
Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
129 866,39 € nenávratná MPRV SR
10.
Apríl
2019
Financovanie prevádzkových nákladov MAS „Mikroregión Hurbanovo“
Mikroregión Hurbanovo
129 086,99 € nenávratná MPRV SR
10.
Apríl
2019
Rekonštrukcia Materskej školy – Malý Slavkov
Obec Malý Slavkov
302 579,20 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »