Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
Apríl
2019
Zberný dvor v obci Liešťany
Obec Liešťany
368 228,94 € nenávratná MŽP SR
9.
Apríl
2019
Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Hul
Obec Hul
317 211,52 € nenávratná MŽP SR
9.
Apríl
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti AG FOIL spol. s r.o.
AG FOIL s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Apríl
2019
Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie prahov na toku Rimava
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
96 890,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
9.
Apríl
2019
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom
Mesto Dubnica nad Váhom
116 136,55 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
9.
Apríl
2019
ZŠ Bieloruská 1 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
Mestská časť Bratislava – Pdunajské Biskupice
171 402,77 € nenávratná MPRV SR
9.
Apríl
2019
Zateplenie budovy MŠ v obci Horné Lefantovce
Obec Horné Lefantovce
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2019
Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
6 910 342,73 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9.
Apríl
2019
Radšej odbornú učebňu ako liečebňu
Mestská časť Bratislava-Rusovce
40 859,08 € nenávratná MPRV SR
9.
Apríl
2019
Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice
Mesto Košice
50 822,80 € nenávratná MPRV SR
9.
Apríl
2019
Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk školy pre praktické vyučovanie
Stredná priemyselná škola dopravná
488 203,65 € nenávratná MPRV SR
9.
Apríl
2019
Financovanie implementácie stratégie CLLD v regióne Zlatej cesty.
Občianske združenie Zlatá cesta
742 210,53 € nenávratná MPRV SR
9.
Apríl
2019
Investície do hmotného majetku – Agro Lesenice, s.r.o.
Agro Lesenice, s.r.o.
999 067,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti BlueFish s. r. o.
BlueFish s.r.o.
175 270,99 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Apríl
2019
Investície do Agro Ladzany s.r.o.
Agro Ladzany s.r.o.
746 411,75 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2019
Zavádzanie inovácií a najnovších poznatkov vedy a výskumu v oblasti chovu hospodárskych zvierat so zameraním na znižovanie znečistenia životného prostredia
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
25 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2019
Nové možnosti využívania húb človekom v pôdohospodárstve.
Technická univerzita vo Zvolene
55 100,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2019
Protipovodňové opatrenia, protierózna ochrana pôdy
Technická univerzita vo Zvolene
29 639,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2019
Nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktami (hnojom) z pohľadu legislatívy a správnej praxe, efektívne využitie hnoja v bioplynových staniciach a výroba alternatívnej elektrickej energie
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
12 175,63 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2019
Zavádzanie inovácií a najnovších poznatkov vedy a výskumu v oblasti chovu hospodárskych zvierat
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
59 839,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »