Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
10.
Apríl
2019
Komunitné centrum v obci Vítkovce
Obec Vítkovce
210 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
10.
Apríl
2019
Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno
Mesto Brezno
350 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
10.
Apríl
2019
Výskum a vývoj nových výrobkov na efektívny transfer a uskladňovanie tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov
APLIK, spol. s r.o.
884 601,65 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
Apríl
2019
Protipožiarna lesná cesta Červená hora - rekonštrukcia
LESOR s,r,o,
998 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2019
Novostavba 3x8 b.j. Santovka sta-vebný objekt: časť SO 08 chodní-ky, spevnené plochy a parkoviská
Obec Santovka
89 880,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2019
Investície do živočíšnej výroby
ROJA – Slovensko, s.r.o.
953 206,65 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Apríl
2019
Dizajn - multimédiá - podnikanie
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivánska cesta 21, Bratislava
0,00 € nenávratná MPRV SR
10.
Apríl
2019
Komunitné centrum v meste Tlmače
Mesto Tlmače
233 557,48 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9.
Apríl
2019
Zberný dvor Klin
Obec Klin
240 569,25 € nenávratná MŽP SR
9.
Apríl
2019
Zberný dvor v obci Liešťany
Obec Liešťany
368 228,94 € nenávratná MŽP SR
9.
Apríl
2019
Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Hul
Obec Hul
317 211,52 € nenávratná MŽP SR
9.
Apríl
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti AG FOIL spol. s r.o.
AG FOIL s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Apríl
2019
Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie prahov na toku Rimava
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
96 890,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
9.
Apríl
2019
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom
Mesto Dubnica nad Váhom
116 136,55 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
9.
Apríl
2019
ZŠ Bieloruská 1 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
Mestská časť Bratislava – Pdunajské Biskupice
171 402,77 € nenávratná MPRV SR
9.
Apríl
2019
Zateplenie budovy MŠ v obci Horné Lefantovce
Obec Horné Lefantovce
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2019
Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
6 910 342,73 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9.
Apríl
2019
Radšej odbornú učebňu ako liečebňu
Mestská časť Bratislava-Rusovce
40 859,08 € nenávratná MPRV SR
9.
Apríl
2019
Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice
Mesto Košice
50 822,80 € nenávratná MPRV SR
9.
Apríl
2019
Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk školy pre praktické vyučovanie
Stredná priemyselná škola dopravná
488 203,65 € nenávratná MPRV SR
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »