Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
Apríl
2019
Eko - friendly postupy v poľnohospodárstve
Občianske združenie KRAJŠÍ VIDIEK
34 936,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Apríl
2019
Autoclav pre vytvrdzovanie kompozitových výrobkov
SKMODEL s.r.o.
121 925,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
Apríl
2019
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Združenie BIELA ORAVA, pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava
147 439,05 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
8.
Apríl
2019
Predchádzanie vzniku BRO v obci Podolie
Obec Podolie
95 737,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
8.
Apríl
2019
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Dolných Kysúc
Združenie mesta a obcí Dolných Kysúc
187 183,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
8.
Apríl
2019
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov-Združenie obcí"Uhrovská dolina"
Združenie obcí "Uhrovská dolina"
167 164,14 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
8.
Apríl
2019
Projekt zabezpečenia správy, údržby, opráv a prevádzky hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu.
Hydromeliorácie, štátny podnik
300 000,00 € nenávratná MPRV SR
8.
Apríl
2019
Modernizácia dojárne a strojových liniek na manipuláciu s krmivami a stelivami
PORS, s.r.o.
77 748,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Apríl
2019
Mentoring a tútoring zameraný na žiakov a študentov pochádzajúcich z MRK na Zemplíne
Memoria nezisková organizácia
194 528,46 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
8.
Apríl
2019
Cezhraničné TV magazíny pre chorvátsku menšinu v regióne
Kroatisches Kultur- und Dokumentationszentrum - hkdc
935 268,23 € nenávratná MPRV SR
8.
Apríl
2019
Rozšírenie verejného vodovodu v osade Rakúsy
Obec Rakúsy
51 643,69 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
8.
Apríl
2019
Komunitné centrum Gánovce
Obec Gánovce
130 918,36 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
5.
Apríl
2019
Podpora konkurencieschopnosti MSP v spoločnosti CMI - Consulting, s.r.o.
CMI - Consulting, s.r.o.
68 875,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Apríl
2019
Obstaranie inovatívnych technológií v spoločnosti TORNO, s.r.o.
TORNO, s.r.o.
86 610,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Apríl
2019
Modernizácia výroby prídavných zariadení pre stavebné stroje
METALPORT, s.r.o.
128 479,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Apríl
2019
Implementácia BIM technológie v spoločnosti HESCON
HESCON s. r. o.
127 142,73 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Apríl
2019
Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti Bryndziareň a syráreň, s.r.o.
Bryndziareň a syráreň, s.r.o.
90 251,66 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Apríl
2019
Revitalizácia vnútrobloku na ulici Andreja Hlinku, Detva
Mesto Detva
493 184,30 € nenávratná MPRV SR
5.
Apríl
2019
Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Mníšek nad Hnilcom
Obec Mníšek nad Hnilcom
13 673,36 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
5.
Apríl
2019
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza
Trenčiansky samosprávny kraj
598 525,56 € nenávratná MPRV SR
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »