Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
5.
Apríl
2019
ABA GREENWAY – „ZELENÝ ZÁŽITOK“ Realizácia cezhraničnej zelenej cesty v oblasti Hidasnémeti, Perín-Chym, Kechnec, Abaújvár, Telkibánya
Obec Kechnec
156 062,56 € nenávratná MPRV SR
5.
Apríl
2019
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Želiezovce - lokalita Svodov
Mesto Želiezovce
49 070,84 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
5.
Apríl
2019
VZDELÁVANIE V OBLASTI EKOLOGICKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA
DOORS, n. o.
34 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2019
Podpora vzdelávania mladých farmárov v oblasti chovu včiel a produkcie medu z liečivých rastlín
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
59 499,56 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2019
Podpora rastlinnej a živočíšnej produkcie
Globe Invest, s.r.o.
24 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2019
Chránený chov plemien koní Rozvoj a zachovanie majetku štátu na chránený chov plemien koní Organizáciu a účasť na medzinárodných podujatiach v oblasti chovu koní Organizáciu súťaží a účasť na súťažiach v oblasti chovu koní.
Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny podnik
350 000,00 € nenávratná MPRV SR
5.
Apríl
2019
Výučba mladých a malých farmárov
Globe Invest, s.r.o.
34 270,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2019
Činnosť dostihovej autority, rozvoj a zachovanie majetku štátu slúžiaceho na organizáciu dostihov, ocenenie víťazov v dostihoch.
Závodisko, š.p.
350 000,00 € nenávratná MPRV SR
5.
Apríl
2019
Oblasť ekologického poľnohospodárstva – demonštračná aktivita pre poľnohospodárov
Pomoc vidieku - záujmové združenie občanov
24 832,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2019
Oblasť zamerania na energetickú efektívnosť v pôdohospodárstve - demonštračná aktivita pre poľnohospodárov
Združenie PROMOTO, občianske združenie
24 832,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2019
Oblasť ekologického poľnohospodárstva – demonštračná aktivita pre poľnohospodárov
NOVOHRADSKO - GEMERSKÝ EUROREGIÓN SLOVENSKO
24 832,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2019
Vzdelávanie začínajúcich a mladých poľnohospodárov
INSPIRE n.o.
34 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2019
Technické vybavenie pre DREVOLES s.r.o.
DREVOLES s.r.o.
112 850,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2019
Podpora poľnohospodárstva
INPIRE n.o.
24 900,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2019
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 1. etapa
Slovenská správa ciest
11 880 882,63 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
4.
Apríl
2019
Rozšírenie a inovácia služieb rozmerovej kontroly presných automotive komponentov a reverzného inžinieringu
ProTech Coating Service, s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Apríl
2019
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom kompostérov v obci Východná
Obec Východná
89 407,35 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
4.
Apríl
2019
Implementácia ISO noriem a zvýšenie kvality Millor s.r.o.
Millor s.r.o.
33 946,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Apríl
2019
E-zdravotnictvo
Allio s.r.o.
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Apríl
2019
Rekonštrukcia a modernizácia teľatníka pre odchov MHD a strojno-technologických liniek v ŽV
Poľnohospodárske družstvo „Rozkvet so sídlom v Odoríne“
118 932,84 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »