Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
Apríl
2019
Financovanie implementácie stratégie CLLD v regióne Zlatej cesty.
Občianske združenie Zlatá cesta
742 210,53 € nenávratná MPRV SR
9.
Apríl
2019
Investície do hmotného majetku – Agro Lesenice, s.r.o.
Agro Lesenice, s.r.o.
999 067,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti BlueFish s. r. o.
BlueFish s.r.o.
175 270,99 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Apríl
2019
Investície do Agro Ladzany s.r.o.
Agro Ladzany s.r.o.
746 411,75 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2019
Zavádzanie inovácií a najnovších poznatkov vedy a výskumu v oblasti chovu hospodárskych zvierat so zameraním na znižovanie znečistenia životného prostredia
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
25 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2019
Nové možnosti využívania húb človekom v pôdohospodárstve.
Technická univerzita vo Zvolene
55 100,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2019
Protipovodňové opatrenia, protierózna ochrana pôdy
Technická univerzita vo Zvolene
29 639,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2019
Nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktami (hnojom) z pohľadu legislatívy a správnej praxe, efektívne využitie hnoja v bioplynových staniciach a výroba alternatívnej elektrickej energie
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
12 175,63 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2019
Zavádzanie inovácií a najnovších poznatkov vedy a výskumu v oblasti chovu hospodárskych zvierat
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
59 839,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2019
Eko - friendly postupy v poľnohospodárstve
Občianske združenie KRAJŠÍ VIDIEK
34 936,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Apríl
2019
Autoclav pre vytvrdzovanie kompozitových výrobkov
SKMODEL s.r.o.
121 925,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
Apríl
2019
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Združenie BIELA ORAVA, pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava
147 439,05 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
8.
Apríl
2019
Predchádzanie vzniku BRO v obci Podolie
Obec Podolie
95 737,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
8.
Apríl
2019
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Dolných Kysúc
Združenie mesta a obcí Dolných Kysúc
187 183,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
8.
Apríl
2019
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov-Združenie obcí"Uhrovská dolina"
Združenie obcí "Uhrovská dolina"
167 164,14 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
8.
Apríl
2019
Projekt zabezpečenia správy, údržby, opráv a prevádzky hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu.
Hydromeliorácie, štátny podnik
300 000,00 € nenávratná MPRV SR
8.
Apríl
2019
Modernizácia dojárne a strojových liniek na manipuláciu s krmivami a stelivami
PORS, s.r.o.
77 748,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Apríl
2019
Mentoring a tútoring zameraný na žiakov a študentov pochádzajúcich z MRK na Zemplíne
Memoria nezisková organizácia
194 528,46 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
8.
Apríl
2019
Cezhraničné TV magazíny pre chorvátsku menšinu v regióne
Kroatisches Kultur- und Dokumentationszentrum - hkdc
935 268,23 € nenávratná MPRV SR
8.
Apríl
2019
Rozšírenie verejného vodovodu v osade Rakúsy
Obec Rakúsy
51 643,69 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »