Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Apríl
2019
Zvýšenie výrobného sortimentu spoločnosti zavedením novej inovatívnej frakcie štrkopieskov
IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s.
7 720 275,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Apríl
2019
Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
0,00 € nenávratná MPRV SR
4.
Apríl
2019
Každá história si zaslúži svoj priestor
Žilinský samosprávny kraj
1 253 391,15 € nenávratná MPRV SR
4.
Apríl
2019
Kryté parkovacie zariadenia pre bicykle v meste Prešov
Mesto Prešov
293 178,32 € nenávratná MPRV SR
4.
Apríl
2019
Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská, Žilina
Mesto Žilina
188 192,91 € nenávratná MPRV SR
4.
Apríl
2019
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ličartovce
Obec Ličartovce
188 251,46 € nenávratná MPRV SR
4.
Apríl
2019
Modernizácia technického vybavenia Základnej školy, Školská 3, Poltár
Mesto Poltár
94 884,12 € nenávratná MPRV SR
4.
Apríl
2019
Zníženie energetickej náročnosti a odstránenie havarijného stavu objektu obecného úradu Dolné Lefantovce
Obec Dolné Lefantovce
96 276,91 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Apríl
2019
Zlepšenie vzhľadu obce úpravou verejného priestranstva v obci Tokajík
Obec Tokajík
35 915,14 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Apríl
2019
Výroba kŕmnych zmesí
CONTAX EKO, s.r.o.
265 712,82 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Apríl
2019
Dom smútku, rekonštrukcia
Obec Trsťany
70 191,42 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Apríl
2019
Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Valaská
Obec Valaská
60 845,22 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4.
Apríl
2019
Výstavba materskej škôlky v obci Tuhrina
Obec Tuhrina
143 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
3.
Apríl
2019
Zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO v Združení miest a obcí Malokarpatského regiónu
Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu
153 900,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
3.
Apríl
2019
Výroba regionálnych mäsových výrobkov s pridanou hodnotou do poľnohospodárskej produkcie
KARPATSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ a. s.
1 735 999,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Apríl
2019
Zvýšenie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov v spoločnosti HERN s.r.o.
HERN s.r.o.
984 255,47 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
Apríl
2019
Zavedenie inovatívnej technológie v spoločnosti LIAZ, s.r.o., - rozvoj spoločnosti LIAZ
LIAZ, s.r.o.
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
Apríl
2019
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti I.P.A - Kovovýroba, spol. s r.o. Tornaľa
I.P.A. - Kovovýroba spol. s.r.o.
310 500,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
Apríl
2019
Zvýšenie technologickej úrovne spoločnosti PRAKON spol. s r.o. prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií
PRAKON spol. s r.o.
119 978,55 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
Apríl
2019
Investícia do rozvoja lesného podniku – Hunterles s.r.o.
Hunterles s.r.o.
167 725,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »