Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
Apríl
2019
Komunitné centrum Gánovce
Obec Gánovce
130 918,36 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
5.
Apríl
2019
Podpora konkurencieschopnosti MSP v spoločnosti CMI - Consulting, s.r.o.
CMI - Consulting, s.r.o.
68 875,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Apríl
2019
Obstaranie inovatívnych technológií v spoločnosti TORNO, s.r.o.
TORNO, s.r.o.
86 610,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Apríl
2019
Modernizácia výroby prídavných zariadení pre stavebné stroje
METALPORT, s.r.o.
128 479,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Apríl
2019
Implementácia BIM technológie v spoločnosti HESCON
HESCON s. r. o.
127 142,73 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Apríl
2019
Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti Bryndziareň a syráreň, s.r.o.
Bryndziareň a syráreň, s.r.o.
90 251,66 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Apríl
2019
Revitalizácia vnútrobloku na ulici Andreja Hlinku, Detva
Mesto Detva
493 184,30 € nenávratná MPRV SR
5.
Apríl
2019
Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Mníšek nad Hnilcom
Obec Mníšek nad Hnilcom
13 673,36 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
5.
Apríl
2019
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza
Trenčiansky samosprávny kraj
598 525,56 € nenávratná MPRV SR
5.
Apríl
2019
ABA GREENWAY – „ZELENÝ ZÁŽITOK“ Realizácia cezhraničnej zelenej cesty v oblasti Hidasnémeti, Perín-Chym, Kechnec, Abaújvár, Telkibánya
Obec Kechnec
156 062,56 € nenávratná MPRV SR
5.
Apríl
2019
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Želiezovce - lokalita Svodov
Mesto Želiezovce
49 070,84 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
5.
Apríl
2019
VZDELÁVANIE V OBLASTI EKOLOGICKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA
DOORS, n. o.
34 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2019
Podpora vzdelávania mladých farmárov v oblasti chovu včiel a produkcie medu z liečivých rastlín
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
59 499,56 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2019
Podpora rastlinnej a živočíšnej produkcie
Globe Invest, s.r.o.
24 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2019
Chránený chov plemien koní Rozvoj a zachovanie majetku štátu na chránený chov plemien koní Organizáciu a účasť na medzinárodných podujatiach v oblasti chovu koní Organizáciu súťaží a účasť na súťažiach v oblasti chovu koní.
Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny podnik
350 000,00 € nenávratná MPRV SR
5.
Apríl
2019
Výučba mladých a malých farmárov
Globe Invest, s.r.o.
34 270,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2019
Činnosť dostihovej autority, rozvoj a zachovanie majetku štátu slúžiaceho na organizáciu dostihov, ocenenie víťazov v dostihoch.
Závodisko, š.p.
350 000,00 € nenávratná MPRV SR
5.
Apríl
2019
Oblasť ekologického poľnohospodárstva – demonštračná aktivita pre poľnohospodárov
Pomoc vidieku - záujmové združenie občanov
24 832,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2019
Oblasť zamerania na energetickú efektívnosť v pôdohospodárstve - demonštračná aktivita pre poľnohospodárov
Združenie PROMOTO, občianske združenie
24 832,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2019
Oblasť ekologického poľnohospodárstva – demonštračná aktivita pre poľnohospodárov
NOVOHRADSKO - GEMERSKÝ EUROREGIÓN SLOVENSKO
24 832,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »