Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
5.
Apríl
2019
Vzdelávanie začínajúcich a mladých poľnohospodárov
INSPIRE n.o.
34 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2019
Technické vybavenie pre DREVOLES s.r.o.
DREVOLES s.r.o.
112 850,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2019
Podpora poľnohospodárstva
INPIRE n.o.
24 900,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Apríl
2019
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 1. etapa
Slovenská správa ciest
11 880 882,63 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
4.
Apríl
2019
Rozšírenie a inovácia služieb rozmerovej kontroly presných automotive komponentov a reverzného inžinieringu
ProTech Coating Service, s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Apríl
2019
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom kompostérov v obci Východná
Obec Východná
89 407,35 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
4.
Apríl
2019
Implementácia ISO noriem a zvýšenie kvality Millor s.r.o.
Millor s.r.o.
33 946,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Apríl
2019
E-zdravotnictvo
Allio s.r.o.
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Apríl
2019
Rekonštrukcia a modernizácia teľatníka pre odchov MHD a strojno-technologických liniek v ŽV
Poľnohospodárske družstvo „Rozkvet so sídlom v Odoríne“
118 932,84 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Apríl
2019
Zvýšenie výrobného sortimentu spoločnosti zavedením novej inovatívnej frakcie štrkopieskov
IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s.
7 720 275,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Apríl
2019
Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
0,00 € nenávratná MPRV SR
4.
Apríl
2019
Každá história si zaslúži svoj priestor
Žilinský samosprávny kraj
1 253 391,15 € nenávratná MPRV SR
4.
Apríl
2019
Kryté parkovacie zariadenia pre bicykle v meste Prešov
Mesto Prešov
293 178,32 € nenávratná MPRV SR
4.
Apríl
2019
Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská, Žilina
Mesto Žilina
188 192,91 € nenávratná MPRV SR
4.
Apríl
2019
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ličartovce
Obec Ličartovce
188 251,46 € nenávratná MPRV SR
4.
Apríl
2019
Modernizácia technického vybavenia Základnej školy, Školská 3, Poltár
Mesto Poltár
94 884,12 € nenávratná MPRV SR
4.
Apríl
2019
Zníženie energetickej náročnosti a odstránenie havarijného stavu objektu obecného úradu Dolné Lefantovce
Obec Dolné Lefantovce
96 276,91 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Apríl
2019
Zlepšenie vzhľadu obce úpravou verejného priestranstva v obci Tokajík
Obec Tokajík
35 915,14 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Apríl
2019
Výroba kŕmnych zmesí
CONTAX EKO, s.r.o.
265 712,82 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Apríl
2019
Dom smútku, rekonštrukcia
Obec Trsťany
70 191,42 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »