Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Dátum:

Dátum zverejnenia:09.10.2018
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Zakamenné
IČO prijímateľa:00315001
Miesto realizácie:Obec Zakamenné
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98736

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 184 815 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO1-SC111-2017-23/254
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/254
194 542,00 € Obec Zakamenné Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Zakamenné Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x