Financovanie prevádzkových nákladov a riadenie uskutočňovania stratégie CLLD MAS SOTDUM

Dátum:

Dátum zverejnenia:31.07.2018
Dátum začatia:01.12.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu
IČO prijímateľa:42024803
Miesto realizácie:Horné Chlebany, Jacovce, Krušovce, Kuzmice, Nemčice, Nemečky, Norovce, Podhradie, Prašice, Rajčany, Solčianky, Tesáre, Tovarníky, Tvrdomestice, Velušovce, Závada
Poskytovateľ:MPRV SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98811

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 117 808 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N348-511-23
IROP-D1-302051N348-511-23
117 807,80 € Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vystavil: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zobrazenia: 0x