Rekonštrukcia lesných ciest Ostravica a Žilín v k.ú. Papradno

Dátum:

Dátum zverejnenia:31.07.2018
Dátum začatia:05.10.2016
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Združenie lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Brvnište
IČO prijímateľa:00620963
Miesto realizácie:SR, okres Považská Bystrica, obec Papradno
Poskytovateľ:Pôdohospodárska platobná agentúra
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98819

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 800 000 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043TN010008
Dodatok č. 2
0,00 € Združenie lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Brvnište Pôdohospodárska platobná agentúra
Vystavil: Pôdohospodárska platobná agentúra Zobrazenia: 0x