Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 - elokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh stavebno - technickými úpravami nevyužitých priestorov

Dátum:

Dátum zverejnenia:10.08.2018
Dátum začatia:01.03.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mesto Košice
IČO prijímateľa:00691135
Miesto realizácie:Mesto Košice
Poskytovateľ:MPRV SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#99151

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 212 499 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H515-221-10
IROP-D1-302021H515-221-10
212 499,32 € Mesto Košice Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vystavil: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zobrazenia: 0x