Dodatok č. 1 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. OPĽZ/113/2017

Dátum:

Dátum zverejnenia:03.10.2018
Dátum začatia:01.09.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Základná škola, Martinská 3130/20, 010 08 Žilina
IČO prijímateľa:00624128
Miesto realizácie:Základná škola, Martinská 20, Žilina
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#101725

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 1 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. OPĽZ/113/2017
0805/2017-D1
200 160,00 € Základná škola, Martinská 20, Žilina Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zobrazenia: 0x