Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií - 1. etapa

Dátum:

Dátum zverejnenia:03.08.2018
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
IČO prijímateľa:31753604
Miesto realizácie:Lipovany, Brehy, Orovnica, Lodno, Babín, Liptovská Štiavnica, Žilina, Bardejov, Bajerovce, Krivany, Rožkovany, Matysová, Vyškovce
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98963

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 343 088 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-P03-SC312-2017-37/01
343 088,19 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x