Kompostéry pre obec Horné Orešany

Dátum:

Dátum zverejnenia:01.04.2019
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Horné Orešany
IČO prijímateľa:00312533
Miesto realizácie:Horné Orešany
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98048

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 80 052 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/37
84 265,75 € Obec Horné Orešany Slovenská agentúra životného prostredia
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
1
0,00 € Obec Horné Orešany Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 2 k Znluve o poskytnutí NFP
2
0,00 € Obec Horné Orešany Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.3
0,00 € Obec Horné Orešany Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x