Kompostéry pre obec Trenčianske Jastrabie

Dátum:

Dátum zverejnenia:10.12.2018
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:obec Trenčianske Jastrabie
IČO prijímateľa:00312070
Miesto realizácie:Obec Trenčianske Jastrabie
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98219

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 80 021 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/136
84 232,50 € obec Trenčianske Jastrabie Slovenská agentúra životného prostredia
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
1
0,00 € obec Trenčianske Jastrabie Slovenská agentúra životného prostredia
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP
2
0,00 € obec Trenčianske Jastrabie Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x