OPKZP-PO1-SC111-2017-23/51


Obstarávateľ

Názov:Slovenská agentúra životného prostredia
IČO:00626031

Dodávateľ

Názov:Obec Kvakovce
IČO:00332518
Adresa:Domašská 97/1, 094 02 Kvakovce

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí NFP
Dátum uzavretia:27.06.2018
Dátum účinnosti:12.07.2018
Poznámka k účinnosti:
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma s DPH:117545.2
Poznámka:
Prílohy:/data/att/76036.pdf/data/att/76037.pdf/data/att/76038.pdf/data/att/76039.pdf/data/att/76040.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:
Stav: