Optimalizácia procesov vo verejnej správe (Aktualizácia č. 1-4 prílohy č. 1, 2, 3 Rozhodnutia o schválení ŽoNFP)

Dátum:

Dátum zverejnenia:04.10.2018
Dátum začatia:01.01.2016
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Ministerstvo vnútra SR
IČO prijímateľa:00151866
Miesto realizácie:celé územie SR
Poskytovateľ:Ministerstvo vnútra SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#101769

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 28 647 257 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Optimalizácia procesov vo verejnej správe
Aktualizácia 1-4 prílohy č. 1, 2, 3 Rozhodnutia o schválení ŽoNFP 314010D309
28 647 257,37 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo vnútra SR
Vystavil: Ministerstvo vnútra SR Zobrazenia: 0x