Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kvakovce

Dátum:

Dátum zverejnenia:12.02.2019
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Kvakovce
IČO prijímateľa:00332518
Miesto realizácie:Kvakovce
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98225

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 111 668 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/51
117 545,20 € Obec Kvakovce Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k ZoNFP
Dodatok č. 1
117 545,20 € Obec Kvakovce Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č 2 k ZoNFP
Dodatok č. 2
117 545,20 € Obec Kvakovce Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x