Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Dátum:

Dátum zverejnenia:24.01.2019
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mesto Leopoldov
IČO prijímateľa:00312703
Miesto realizácie:Leopoldov
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98108

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 123 693 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/81
130 203,00 € Mesto Leopoldov Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
0,00 € Mesto Leopoldov Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
0,00 € Mesto Leopoldov Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x