Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na území mesta Humenné

Dátum:

Dátum zverejnenia:10.04.2019
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:mesto Humenné
IČO prijímateľa:00323021
Miesto realizácie:mesto Humenné
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98742

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 199 802 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/61
210 318,00 € mesto Humenné Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
dodatok č. 1
0,00 € mesto Humenné Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.2
0,00 € mesto Humenné Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x