,,Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Veľký Šariš“

Dátum:

Dátum zverejnenia:08.10.2018
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mesto Veľký Šariš
IČO prijímateľa:00327972
Miesto realizácie:Veľký Šariš
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98259

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 188 895 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/177
198 837,20 € Mesto Veľký Šariš Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
0,00 € Mesto Veľký Šariš Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x