Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Hlinné

Dátum:

Dátum zverejnenia:19.02.2019
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Hlinné
IČO prijímateľa:00332411
Miesto realizácie:Hlinné
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98180

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 90 433 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/93
95 192,60 € Obec Hlinné Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.1
90 432,97 € Obec Hlinné Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.2
90 432,97 € Obec Hlinné Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x