Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rohožník

Dátum:

Dátum zverejnenia:06.07.2018
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Rohožník
IČO prijímateľa:00309923
Miesto realizácie:Obec Rohožník
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98110

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 92 676 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/196
97 553,77 € Obec Rohožník Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x