Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Oravská Lesná

Dátum:

Dátum zverejnenia:23.04.2019
Dátum začatia:01.08.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Oravská Lesná
IČO prijímateľa:00314722
Miesto realizácie:obec Oravská Lesná
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98031

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 124 995 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/244
131 574,00 € Obec Oravská Lesná Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.1
124 995,30 € Obec Oravská Lesná Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.2
124 995,30 € Obec Oravská Lesná Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x