Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obcí Strážovských vrchov

Dátum:

Dátum zverejnenia:04.10.2018
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Združenie obcí Strážovské vrchy
IČO prijímateľa:51009994
Miesto realizácie:Bodiná, Čelkova Lehota, Domaniža, Ďurďové, Horný Lieskov, Malé Lednice, Plevník-Drienové, Počarová, Podskalie, Prečin, Sádočné, Slopná, Vrchteplá, Záskalie
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98762

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 141 550 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/246
149 000,00 € Združenie obcí Strážovské vrchy Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
0,00 € Združenie obcí Strážovské vrchy Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x