Potok Hradlová - protipovodňová ochrana intravilánu obce Kyjov

Dátum:

Dátum zverejnenia:02.01.2019
Dátum začatia:01.10.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Kyjov
IČO prijímateľa:00329975
Miesto realizácie:Obec Kyjov
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#99119

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 428 675 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2017-21/14
451 236,43 € Obec Kyjov Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/14
Dodatok č. 1
415 515,10 € Obec Kyjov Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x