Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kráľová pri Senci

Dátum:

Dátum zverejnenia:02.01.2019
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Kráľová pri Senci
IČO prijímateľa:00306061
Miesto realizácie:obec Kráľová pri Senci
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#97763

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 85 415 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/40
89 910,00 € Obec Kráľová pri Senci Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.1
0,00 € Obec Kráľová pri Senci Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.2
0,00 € Obec Kráľová pri Senci Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x