Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v obci Biskupice

Dátum:

Dátum zverejnenia:25.09.2018
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Biskupice
IČO prijímateľa:00647985
Miesto realizácie:Obec Biskupice
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#97908

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 80 370 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/220
84 599,82 € Obec Biskupice Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
84 599,82 € Obec Biskupice Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x