Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.03.2019
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mesto Hanušovce nad Topľou
IČO prijímateľa:00332399
Miesto realizácie:Hanušovce nad Topľou
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#97979

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 83 920 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/201
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/201
83 919,96 € Mesto Hanušovce nad Topľou Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
83 919,96 € Mesto Hanušovce nad Topľou Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.2 k Z o posk. NFP
Dodatok č.2
83 919,96 € Mesto Hanušovce nad Topľou Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x