Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne obcí ROŇAVA

Dátum:

Dátum zverejnenia:08.10.2018
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mikroregión obcí ROŇAVA – združenie obcí
IČO prijímateľa:42093678
Miesto realizácie:Brezina, Čeľovce, Egreš, Lastovce, Michaľany, Nižný Žipov, Stanča, Veľaty, Zemplínska Nová Ves
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98245

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 189 938 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/115
199 935,00 € Mikroregión obcí ROŇAVA – združenie obcí Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
0,00 € Mikroregión obcí ROŇAVA – združenie obcí Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x