Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kozárovce prostredníctvom obstarania kompostérov

Dátum:

Dátum zverejnenia:11.02.2019
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Kozárovce
IČO prijímateľa:00307149
Miesto realizácie:obec Kozárovce
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#97446

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 114 428 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/145
120 450,00 € Obec Kozárovce Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
114 427,50 € Obec Kozárovce Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
114 427,50 € Obec Kozárovce Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x