Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Pavlovce nad Uhom

Dátum:

Dátum zverejnenia:04.10.2018
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Pavlovce nad Uhom
IČO prijímateľa:00325589
Miesto realizácie:Pavlovce nad Uhom
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98213

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 165 469 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/17
174 178,00 € Obec Pavlovce nad Uhom Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Pavlovce nad Uhom Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x