Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rozhanovce

Dátum:

Dátum zverejnenia:10.10.2018
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:obec Rozhanovce
IČO prijímateľa:00324655
Miesto realizácie:obec Rozhanovce
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98265

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 117 669 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/20
123 883,00 € obec Rozhanovce Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
0,00 € obec Rozhanovce Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x