Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Adela

Dátum:

Dátum zverejnenia:04.02.2019
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mikroregión Adela
IČO prijímateľa:45793727
Miesto realizácie:Obec Bacúrov, Obec Budča, Obec Dubové, Obec Hronská Breznica, Obec Ostrá Lúka, Obec Tŕnie, Obec Turová, Obec Železná Breznica
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98576

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 175 022 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO1-SC111-2017-23/240
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/240
184 234,00 € Mikroregión Adela Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
175 022,30 € Mikroregión Adela Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
175 022,30 € Mikroregión Adela Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x