Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pod Panským Dielom

Dátum:

Dátum zverejnenia:04.10.2018
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Združenie obcí Mikroregión obcí Pod Panským Dielom
IČO prijímateľa:35999659
Miesto realizácie:Baláže, Kynceľová, Lučatín, Nemce, Podkonice, Priechod, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98386

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 169 697 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/250
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/250
178 628,00 € Združenie obcí Mikroregión Pod Panským Dielom Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
178 628,00 € Združenie obcí Mikroregión Pod Panským Dielom Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x