Rozšírenie a intenzifikácia prevádzky kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany

Dátum:

Dátum zverejnenia:08.02.2019
Dátum začatia:30.06.2017
Dátum ukončenia:31.05.2018

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mesto Topoľčany
IČO prijímateľa:00311162
Miesto realizácie:Mesto Topoľčany
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#81935

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 1 230 183 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-11/48
1 230 183,07 € Mesto Topoľčany Ministerstvo Životného prostredia
Dodatok č.1 k zmluve o NFP
Dodatok č. 1
1 230 183,07 € Mesto Topoľčany Ministerstvo Životného prostredia
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
1 230 183,07 € Mesto Topoľčany Ministerstvo Životného prostredia
Dodatok č . 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
1 230 183,07 € Mesto Topoľčany Ministerstvo Životného prostredia
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
1 194 088,11 € Mesto Topoľčany Ministerstvo Životného prostredia
Dodatok č . 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 5
1 167 215,64 € Mesto Topoľčany Ministerstvo Životného prostredia
Vystavil: Minsterstvo životného prostredia SR Zobrazenia: 0x