Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Hul

Dátum:

Dátum zverejnenia:09.04.2019
Dátum začatia:01.02.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Hul
IČO prijímateľa:00 308 919
Miesto realizácie:obec Hul
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79737

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 317 212 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/44
317 781,52 € Obec Hul Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
317 781,52 € Obec Hul Ministerstvo životného prostredia SR
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2
317 781,52 € Obec Hul Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.3
317 781,52 € Obec Hul Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
317 781,52 € Obec Hul Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.5
317 781,52 € Obec Hul Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.6
317 211,52 € Obec Hul Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.7 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.7
294 980,99 € Obec Hul Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x