Technologické vybavenie zberného dvora v obci Sačurov

Dátum:

Dátum zverejnenia:03.12.2018
Dátum začatia:01.01.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:obec Sačurov
IČO prijímateľa:00 332 810
Miesto realizácie:obec Sačurov
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79526

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 370 878 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/19
370 878,48 € obec Sačurov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
370 878,48 € obec Sačurov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP
Dodatok č. 2
370 878,48 € obec Sačurov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.3
370 878,48 € obec Sačurov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
370 878,00 € obec Sačurov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP č. z. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/19
Dodatok č. 5
370 878,48 € obec Sačurov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x