Vybudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácií Hronovce

Dátum:

Dátum zverejnenia:05.02.2019
Dátum začatia:01.05.2016
Dátum ukončenia:31.10.2018

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
IČO prijímateľa:42120241
Miesto realizácie:Obec Pohronský Ruskov, Obec Čata, Obec Hronovce
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#71569

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 15 638 508 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKŽP-PO1-SC121/122-2015/07
15 652 852,93 € Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1
15 652 852,93 € Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
15 652 852,93 € Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
15 652 852,93 € Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
15 652 852,93 € Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 5
15 652 852,93 € Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 6
15 652 852,93 € Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 7
16 476 687,29 € Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 8
16 476 687,29 € Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 9
16 461 587,42 € Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Minsterstvo životného prostredia SR Zobrazenia: 0x