Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany

Dátum:

Dátum zverejnenia:03.12.2018
Dátum začatia:01.05.2016
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mesto Piešťany
IČO prijímateľa:00 612 031
Miesto realizácie:Mesto Piešťany
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79703

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 1 479 610 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/88
1 479 609,57 € Mesto Piešťany Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
1 479 609,57 € Mesto Piešťany Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
1 479 609,57 € Mesto Piešťany Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
1 479 609,57 € Mesto Piešťany Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP
1 557 483,76 € Mesto Piešťany Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 5
1 319 638,92 € Mesto Piešťany Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x