Záhradné kompostery na predchádzanie vzniku BRKO v domácnostiach pre obec Sučany

Dátum:

Dátum zverejnenia:11.03.2019
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Sučany
IČO prijímateľa:00316938
Miesto realizácie:Obec Sučany
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#96971

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 94 922 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/175
99 918,00 € Obec Sučany Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
94 922,10 € Obec Sučany Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 2 k Zmluve o pskytnutí NFP
Dodatok č. 2
94 922,10 € Obec Sučany Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
94 922,10 € Obec Sučany Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x