Zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO v Združení miest a obcí Malokarpatského regiónu

Dátum:

Dátum zverejnenia:03.04.2019
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu
IČO prijímateľa:30797209
Miesto realizácie:obec Limbach, obec Píla, obec Štefanová, obec Viničné
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98027

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 153 900 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/217
162 000,00 € Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
0,00 € Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.2
0,00 € Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.2
0,00 € Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.2
0,00 € Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x