Závod spoločnosti SK-TEX, s.r.o. na výrobu tepelnej a zvukovej izolácie - zariadenie na zhodnotenie a komplexné spracovanie odpadov z textilu a použitého šatstva

Dátum:

Dátum zverejnenia:18.09.2018
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:31.07.2019

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO prijímateľa:35726504
Miesto realizácie:Senica
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98967

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 4 116 971 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/10
4 116 971,10 € SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
4 116 971,10 € SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Minsterstvo životného prostredia SR Zobrazenia: 0x