Zberný dvor Šoporňa

Dátum:

Dátum zverejnenia:12.04.2019
Dátum začatia:01.04.2016
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Šoporňa
IČO prijímateľa:00 306 207
Miesto realizácie:obec Šoporňa
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79604

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 274 131 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/111
274 130,83 € Obec Šoporňa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
274 130,83 € Obec Šoporňa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č.2
274 130,83 € Obec Šoporňa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
274 130,83 € Obec Šoporňa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.4
274 130,83 € Obec Šoporňa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 5
262 315,90 € Obec Šoporňa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x