Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné

Dátum:

Dátum zverejnenia:16.05.2018
Dátum začatia:01.01.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Krajné
IČO prijímateľa:00 311 715
Miesto realizácie:obec Krajné
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79492

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 148 993 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/42
148 993,06 € Obec Krajné Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
148 993,06 € Obec Krajné Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
DODATOK č. 2
148 993,06 € Obec Krajné Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
148 993,06 € Obec Krajné Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
148 993,06 € Obec Krajné Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 5
148 993,06 € Obec Krajné Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x