Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom kompostérov v obci Východná

Dátum:

Dátum zverejnenia:04.04.2019
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Východná
IČO prijímateľa:00315893
Miesto realizácie:Východná
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98005

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 89 407 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/143
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/143
89 407,35 € Obec Východná Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Východná Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.2
Dodatok č.2
94 113,00 € Obec Východná Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x