Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Brehy

Dátum:

Dátum zverejnenia:17.01.2019
Dátum začatia:31.05.2017
Dátum ukončenia:30.04.2018

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:obec Brehy
IČO prijímateľa:35 659 599
Miesto realizácie:obec Brehy
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#82243

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 457 664 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-11/44
457 664,40 € obec Brehy Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
457 664,40 € obec Brehy Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.2
457 664,40 € obec Brehy Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
457 664,00 € obec Brehy Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
457 664,40 € obec Brehy Ministerstvo životného prostredia
Vystavil: Minsterstvo životného prostredia SR Zobrazenia: 0x