Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Klčov

Dátum:

Dátum zverejnenia:19.10.2018
Dátum začatia:30.06.2017
Dátum ukončenia:30.04.2018

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Klčov
IČO prijímateľa:00329240
Miesto realizácie:Obec Klčov
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#81948

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 83 008 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-11/28
83 008,25 € Obec Klčov Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
83 008,25 € Obec Klčov Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
83 008,25 € Obec Klčov Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
83 008,25 € Obec Klčov Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP
4
0,00 € Obec Klčov Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.5
87 377,11 € Obec Klčov Ministerstvo životného prostredia
Vystavil: Minsterstvo životného prostredia SR Zobrazenia: 0x