ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/110/2018 (-0290/2018)

Dátum:

Dátum zverejnenia:02.08.2018
Dátum začatia:01.06.2018
Dátum ukončenia:31.05.2021

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Základná škola, Školská 289, Obyce 289, 951 95 Obyce
IČO prijímateľa:37865137
Miesto realizácie:Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Zlaté Moravce, obec Obyce
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98910

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 29 583 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/110/2018
0290/2018
31 140,00 € Základná škola, Školská 289, Obyce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zobrazenia: 0x