Kombinovaná linka na spracovanie piliny procesom lisovania – modernizácia prísunu piliny

Dátum:

Dátum zverejnenia:22.05.2020
Dátum začatia:01.09.2017
Dátum ukončenia:31.12.2017

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:EkoPellets Slovakia, s.r.o.
IČO prijímateľa:45 679 185
Miesto realizácie:Kráľová Lehota
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#87567

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 217 419 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/05
217 419,40 € EkoPellets Slovakia, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.1
1
217 419,40 € EkoPellets Slovakia, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
2
217 419,40 € EkoPellets Slovakia, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.3
3
217 419,40 € EkoPellets Slovakia, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
dodatok č.4
4
178 200,00 € EkoPellets Slovakia, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.5
5
178 200,00 € EkoPellets Slovakia, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x